P.  P e n n i n g s  O n r o e r e n d  G o e d  E x p l o i t a t i e
 
 Te huur   Te Koop  Meer informatie  Links  Terug naar begin  
 Woningen
 Appartementen P. Pennings Onroerend Goed Exploitatie legt zich toe op professioneel 
beheer van kamers, woningen en bedrijfsmatig onroerend goed in de regio. 
 Kamers 
 Bedrijfsruimte 
Onder beheer verstaan wij: 
 
o  maandelijkse rapportage 
 
o  verstrekken en samenstellen servicekostenoverzicht 
 
o  huurverhoging 
 
o  voeren van volledige huuradministratie 
 
o  commercieel beheer 
 
o  technisch beheer 
Op het moment dat wij het beheer van uw onroerend goed overnemen, lopen de contacten 
met de huurders via ons kantoor en wordt U als eigenaar ontlast van alle zaken rond het 
beheer van onroerend goed. Dit beheer doen wij uiteraard tegen zeer scherpe tarieven en 
op de manier die U past. Wilt u praten over het beheer van uw onroerend goed neem dan
gerust contact met ons op. 
 
Maandelijkse rapportage
 
o  overzicht van alle huuropbrengsten 
 
o  melding van bijzonderheden van het object 

Verstrekken/samenstellen servicekosten-overzicht
 
o  maken van begroting van de kosten en vaststellen van de voorschotten 
 
o  controleren welke kosten voor rekening van de huurder komen 

Huurverhoging
 
o  verzorgen/verzenden van jaarlijks voorstel voor de huurverhogingen 
 
o  op tijd actie ondernemen indien huurders weigeren verhoging te betalen 
 
o  onderhouden contacten met instanties en huurders 

Het voeren van een volledige huuradministratie
 
o  aanleggen van dossier met actuele zaken omtrent het object, zoals: 
     - huurcontracten + bescheiden van huurders 
     - correspondentie met huurders 
     - onderhoudscontracten + lopende onderhoudszaken 
 
o  archiveren van oude gegevens 
 
o  archiveren van alle kosten, zoals facturen/offertes 

Commercieel beheer
 
o  bevorderen van het verhuurd houden van het onroerend goed en het werven 
     van gegadigden 
 
o  het selecteren en inwinnen van inlichtingen over kandidaat-huurders aan de 
     hand van de eisen van de opdrachtgever, 
     hierbij kan gedacht worden aan de werkgeversverklaring, uitreksel 
     bevolkingsregister en borgstelling door derden 
 
o  verzorgen van bezichtiging met aspirant huurders 
 
o  opmaken huurovereenkomsten 
 
o  onderhouden contacten met huurders 
 
o  toezicht houden op het juiste gebruik van het gehuurde 

Technisch beheer
 
o  behandeling van huurders klachten 
 
o  het regelen van herstel en onderhoudswerk, curatief als preventief 
 
o  het afwikkelen van schadegevallen middels de door de eigenaar daartoe 
     afgesloten verzekering 
 
o  toezicht en controle op het goed functioneren van de gemeenschappelijke 
     voorzieningen 
 
o  toezicht en controle op de naleving van de bepalingen in de huurovereenkomst 
     en de wijze waarop de huurder het gehuurde gebruikt

     P. Pennings Onroerend Goed Exploitatie    P. Pennings  Cromvoirtsepad 3   5263 NN  Vught   Tel: 0411-645338  Fax: 0411-643921